Novosti u odnosu na prethodne verzije programa

Internet Preferans Klub, ver. 20 (29.05.2021.)

1. Vraćanje poteza

Omogućeno kod pogrešno izbačene dve karte nakon licitacije

Internet Preferans Klub, ver. 19 (17.04.2021.)

1. Ispravka nekoliko bagova, najvećeg kod lošeg obračuna odnetih ruku kod kontre

Internet Preferans Klub, ver. 18 (30.03.2021.)

1. Priprema za uvođenje sudije

Program je pripremljen za uvođenje sudije. Detalje pogledajte ovde: http://www.iklub.rs/pref/Sudjenje.htm

2. Promene kod kraja partije

Do sada je 1. igrač klikom na OK završavao partiju. Sada sva 3 igrača moraju da kliknu na OK (kao kod završetka svake ruke). Uvedeno zbog mogućnosti reklamiranja poslednje ruke.

3. Ispravka nekoliko bagova

Internet Preferans Klub, ver. 17 (12.03.2021.)

1. Novi statistički podaci

Prikaz rezultata poslednjih 10 odigranih partija

2. Ispravka bagova

Ispravka baga lošeg prikaza kod kibicovanja partije

Internet Preferans Klub, ver. 15 (19.02.2021.)

1. Novi statistički podaci

Prikaz Top 15 rejtinga za poslednjih 30 dana i Top 15 rejtinga od početka rada kluba

2. Ispravka bagova

Ispravka nekoliko bagova, najgori kod prikaza statističkih podataka Top 15 broj partija i Top 15 broj bula

Internet Preferans Klub, ver. 14 (14.02.2021.)

1. Omogućavanje igre sa Android uređajima

Od ove verzije je omogućena igra i sa Android uređaja (telefoni i tableti). Program možete instalirati sa Google Play-a. Detalje o programu i instaliranju pogledajte na:

http://www.iklub.rs/pref/android.htm

2. Novi način pamćenja prekinutih partija

Partije se sada pamte na novi način (trebalo bi da bude pouzdaniji). Zbog ovoga se sve prekinute partije koje postoje brišu sa Servera!,

Internet Preferans Klub, ver. 11 (05.05.2020.)

1. Povećani prozori za prikaz OnLine igrača i igranih partija

2. Nova dugmeta kod igre

Opcije koje imate u meniju 'Preferans': Podsetnik, Moji štihovi i Prethodne ruke imate i preko dugmeta na glavnom ekranu,

3. Prikaza statusa partije kod igre 'Prijatelja' oznakom -P

4. Prikaz karata oba igrača kada ne pratite

Da vam ne bi bilo dosadno kad gledate kako igraju druga 2 igrača, možete videti i njihove karte: aktivirajte opciju: Opcije->Vidi karte igrača kada ne pratite.

5. Nova dugmeta kod igre

Opcije koje imate u meniju 'Preferans': Podsetnik, Moji štihovi i Prethodne ruke imate i preko dugmeta na glavnom ekranu,

Internet Preferans Klub, ver. 10 (07.12.2014.)

1. Nove komande DB (dodavanje bula) i SB (skidanje bula)

U toku igre možete dodavati ili skidati broj bula (produžiti ili skratiti partiju). Komandu kucate ku prozoru za kucanje poruka.

Primer: želite svim igračima da dodate po 10 bula, kucate:

DB/10/

Primer: želite svim igračima da skinete po 10 bula, kucate:

SB/10/

Važne napomene:

- sa promenom broja bula moraju da se slože druga 2 igrača,

- broj za za smanjenje ili povećanje mora biti paran,

- broj za komandu DB mora biti u opsegu 2 do 20,

- broj za komandu SB mora biti u opsegu minimalno 2, masimalno mora biti manji od preostalog broja bula,

- komande možete koristiti više puta u toku igre,

- umesto komande SB, u slučaju da želite brzo da završite partiju, bolje je koristiti komandu Preferans->Predloži završetak partije.

 

2. Nekoliko ispravljenih bagova, od kojih je najgori ispadanje kibicera kod završetka ruke.

Internet Preferans Klub, ver. 09 (03.07.2014.)

1. Nova komanda Preferans->Podsetnik ( F4 )

Delimično zamenjuje komandu Preferans->Istorija, moguća je kod licitacije kada igrači odlučuju da li polaze ili ne, a omogućava da se vidi dokle su igrači stigli u licitaciji i i koje su talon karte.

 

2. Nova komanda Preferans->Prethodne ruke ( F8 )

Omogućava pregled svih prethodnih odigranih ruku! Za svaku ruku je moguće videti:  ko deli (ime podvučeno), karte igrača, dokle su igrači stigli u licitaciji, broj odnetih ruku, talon, izbačene karte, tok igre... Specifičnost: kod prikaza igre, karta igrača koji prvi vuče kartu je na beloj podlozi.

 

3. Nova komanda 'Pregled partija'

Sve igrane partije se pamte na vašem računaru. Kod poziva programa možete pozvati opciju 'Pregled partija', pa u lokalu možete pregledati sve partije, ili ih brisati sa vašeg računara.

 

4. Dodatak kod komande Preferans->Preuzmi pad

Ako igrač želi da preuzme pad, sa tim mora da se složi i igrač čiji pad želi da preuzme!

 

5. Promena kod igre Pika (sa licitacijom) pod refom

Ako se igra pik sa licitacijom, pod refom, više nije obavezna kontra, igra se kao i ostale igre.

Napomena: zbog promena sloga kojim se pamti prekinuta partija, sve prekinute partije su obrisane!

Internet Preferans Klub, ver. 05 (27.04.2014.)

1. Privatni čat sa 2 igrača istovremeno

Korisna opcija kod ugovaranja partije ili analize partije posle završetka. Da bi ste slali privatne poruke dvojici igrača istovremeno, jedan igrač mora da bude izabran kao 2. ili 3. za predlaganje partije (po završetku partije veće je određen), a drugog standardno birate levim klikom miša na njegovo ime na listi OnLine igrača.

 

Internet Preferans Klub, ver. 02 (19.04.2014.)

1. Nova komanda Preferans->Preuzmi pad

Uvodi se umesto komplikovane komande 'Korekcija upisa'. Koristi se kada jedan ili dva igrača koji prate padnu. Poziva je igrač koji smatra da je kriv za pad drugog igrača. Komanda je moguća u dva sledeća slučaja:

   a) Jedan igrač je pao, drugi prošao: poziva je igrač koji je prošao, pišu mu se bule za pad i sve supe za sve odnete štihove.

  b) Oba igrača su pala: komandu poziva jedan od dvojice igrača, pišu se duplo bule za pad i supe za sve odnete štihove.

 

2. Igra sa 'Mađaricama'

Omogućena je igra sa  kartama 'Mađarice' koje su veoma popularne u nekim krajevima. Izbor je moguć u toku igre: Opcije->Izabrane karte (Standardne i Mađarice)

 

3. Sort karata u opadajućem redosledu

Izbor je moguć u toku igre: Opcije->Sortiraj karte (U rastućem ili opadajućem redosledu)

 

4. Ocenite sebe kao igrača

Slabim igračima može da bude neprijatno kada igraju sa jačim, jači igrači takođe uglavnom ne vole da igraju sa slabim... Zato je uvedena mogućnost da sami sebe ocenite kao igrača. Komanda se poziva kada ste u Klubu, komandom Alati->Opcije. Izaberite jednu od ponuđenih opcija (naravno što realnije). Na listi Online igrača će izabranom bojom biti prikazano vaše ime i imena ostalih igrača

 

5. Promenjen redosled dugmeta kod licitacije

Uveden je novi (logičniji) redosled dugmeta kod licitacije i ispis reči 'Moje'.

Nazad