Sudije i suđenje

Poslednje promene: 30.03.2021.

Važno: program je potpuno pripremljen za uvođenje sudije, ali funkcija nije aktivna dok se ne izaberu sudije (najmanje 2).

Predloge za Sudije možete slati odmah OfflLine porukom Adminu ili na mail: drstankovic@gmail.com.

Suđenje je uvedeno zbog situacija kada igrači ne mogu sami da se dogovore u slučaju da postoji greška u odigravanju ruke.

Igrač može reklamirati ruku sa sledećim pravilima:

- ruka se može reklamirati kada se završi (kada je aktivno dugme 'OK' (za novo delenje),

- može se reklamirati samo poslednja ruka!

- Iz menija se poziva opcija Preferans->Prethodne ruke (ili dugme F8).  U gornjem desnom uglu prozora za pregled ruke se nalazi dugme R (reklamiraj),

- klikom na dugme otvara se prozor gde unosite kog igrača prijavljujete i zbog čega. Klikom na 'OK' serveru šaljete podatke o reklamiranoj ruki,

- oba igrača dobijaju informaciju o reklamiranoj ruki,

- u jednoj partiji možete reklamirati više ruku,

- reklamirane ruke u partiji se NE SUDE dok traje partija,

- nakon završetka partije vama i i drugima u Klubu se prikazuje rezultat partije. Rejting, kategorija igrača se ne obračunavaju, ako je partija takmičarska (igra u kredit, Liga, Kup),  partija se  ne računa,

- broj reklamiranih partija možete videti u svojoj Statistici,

- Sudija kada sudi NE ZNA koju partiju sudi, NE ZNA koji su igrači u partiji (vidi igrače A, B i C), kako igrači ne bi sumnjali u pristrasnost sudije,

- kada su presuđene sve ruke u partiji, radi se komletan obračun svih reklamiranih ruku i partiji, računanje rejtinga i kategorije, zaduženja ako je igra u kredit, ažuriraju se tabele ako je partija Liga ili Kup,

- kompletan izveštaj o partiji (ili partijama) igrači dobijaju kada dođu u Klub bilo kada nakon što je rekamiranje ruku završeno,

- igrači se NE MOGU žaliti na odluku Sudije!

Nazad