Rejting i Kategorija

Poslednje promene: 04.03.2021.

Šta je Rejting?

Rejting je mera jačine igrača!

Ljubaznošću odgovornog lica WASHINGTON DC PREFERANS KLUB-a, za obračun rejtinga u programu su korišćena pravila i formule, do kojih su članovi Vašington Kluba došli dužim eksperimentisanjem. Obračun rejtinga je opisan na stranici:

http://www.preferansklub.com/p_about3.htm

Posetite obavezno ovaj sajt, ovde samo osnovne naznake sa sajta:

 • "-" rejting je bolji od proseka,

 • "+" rejting je lošiji od proseka,

 • 0 rejting je prosek.

Rejting se bazira na:
 • Završnom rezultatu partije,
 • Jačini (rejtingu) protivnika,
 • Početnom broju bula,
 • Broju otpisanih bula.

Igrači sa preko 10 odigranih partija, svoj rejting mogu proveriti sa rejting računarom na stranici:

http://www.preferansklub.com/p_calc1.htm

Za igrače do 10 odigranih partija u Klubu važi sledeće:

  - Rejting se računa kao prosečan rejting u odigranim partijama,

  - Dobar rejting ne može biti bolji od -200, loš rejting ne može biti gori od +200.

  - Partije prijatelja se ne računaju za ukupan broj odigranih partija kod obračuna rejtinga (morate imati više od 10 partija koje nisu prijateljske).

Novi igrač u Klub dolazi sa rejtingom 0!

 

Šta je Kategorija?

 • Kategorija je mera jačine igrača izvedena iz vašeg rejtinga, a u odnosu na druge igrače u Klubu! Uvedena je, pre svega, zbog lakšeg uvida u "snagu" članova Kluba.

 • Kod dolaska u Klub igrač uvek ima kategoriju 0, po tome se zna da je prvi put u Klubu i da nije odigrao ni jednu partiju,

 • Ostali igrači imaju kategoriju od 1 do 10, 1 je najslabija kategorija, 10 je najača,

 • Kategorija se sračunava preko Minimalnog i Maksimalnog rejtinga u Klubu, i vašeg rejtinga u odnosu na ova 2 rejtinga,

 • Kategorija se smanjuje za procenat partija koje ste vi prekinuli,

 • igrač sa manje od 6 odigranih partija u Klubu ne može imati kategoriju veću od 6,

 • Vrednost minimalnog rejtinga u Klubu ne može biti veća od apsolutne vrednosti maksimalnog rejtinga.

Kategorija se računa po formuli:

KAT = (MinRejting - MojRejting) : Korak - BrojPrekinutihPartija : UkupanBrojPartija

gde je:

Korak = (MinRejting-MaxRejting) : 10
MinRejting - minimalni rejting u Klubu (poslednjih 30 dana)

MaxRejting - maksimalni rejting u Klubu (poslednjih 30 dana)

MojRejting - vaš rejting

BrojPrekinutihPartija - broj partija koje ste vi prekinuli

UkupanBrojPartija - vaš ukupan broj završenih partija

 

Napomena: sve parametre za obračun možete videti iz Statistike Kluba i vaše statistike.

Primeri:

1. Maksimalni rejting u Klubu je -500, minimalni 300. Vaš rejting je -100. Imate 10 partija koje ste vi prekinuli i 50 završenih partija. Vaša kategorija je:

Korak = (300 + 500) : 10 = 80

KAT = (300 +100) : 80 - 10 : 50 = 5 - 0.2 = 4.8

Kategorija se zaokružuje na bliži ceo broj, pa je konačno KAT = 5

2. Maksimalni rejting u Klubu je -500, minimalni 600. Minimalni rejting se postavlja na vrednost 500.

Nazad