Podešavanja za rad sa programom Internet Preferans Klub

Podešavanje programa za rad preko Interneta:

Obavezno proverite da li je windows podešen za rad programa Internet Preferans Klub!

 • Idite na: Start --> Control Panel...

 • Potrašite ikonu 'Windows Firewall' i kliknite na nju

 • Kliknite na tabulator 'Exceptions' (slika 1) za windows XP. Za windows 7 kliknite na: Allow a program or feature through Windows firewall.

 • Pogledajte da li se na listi programa nalazi program 'Internet Preferans Klub'

 • Ukoliko ga ima i check box je štikliram, Vaš program podešen kako treba. Izadite iz programa 'Windows firewall'

 • Ukoliko ga nema, kliknite na dugme 'Add program...'

 • Kada dobijete listu programa, pronađite program 'Internet Preferans Klub', selektujte ga i pritisnite 'OK', i još jednom 'OK' da izađete iz programa.

Slika 1.

Podešavanje fontova:

Ovo podešavanje treba da uradite u slučaju da u programu Internet Preferans Klub ne vidite EX-YU fontove!

Pocedura za podešavanje:

 • Idite na: Start --> Control Panel...

 • Potrašite ikonu 'Regional and Language Options' i kliknite na nju (Slika 2.)

 • Na tabulatoru 'Regional Options' izaberite Vaš region ( Serbian(Latin), ili Croatian, ili...)

 • Idite na tabulator 'Advanced' (slika 3.) i takođe izaberite Vaš Region

 • Pritisnite dugme 'Apply'

 • Ukoliko windows traši restart računara, restartujte računar.

Iza ovog podešavanja, u programu bi ste morali da vidite EX-YU fontove!

Slika 2.

Slika 3.

Podešavanje router-a:

Ako je Vaš pristup internetu omugućen preko router-a, možete ubrzati rad programa Internet Preferans Klub, i to posebno u slučajevima kada koristite i druge programe za rad preko interneta (MSN, Skype, Torrent...). Druge programe nećete usporiti, s obzirom da program Internet Preferans Klub vrlo malo opterećuje internet.

Evo kako to da uradite (slika 4):

 • Idite u Setup Vašeg router-a: najčešće kucanjem adrese 192.168.1.1 u Vašem web pretraživaču, zatim User: admin, Password: admin

 • Potražite u menijima opciju 'Quality of Service' (QoS). Kod slabijih router-a ova opcija možda ne postoji...

 • Idite na opciju 'Add a new Application'

 • Nazovite novu aplikaciju 'Preferans', dodajte opseg portova 10551-10551 i izaberite da aplikacija koristi TCP/IP protokol (ili samo TCP), Priority podesite na 'High' (najveći prioritet)

 • Pritisnite dugme 'Add', zatim 'Save Settings'

Ako uspete da podesite na ovaj način router, Internet Preferans Klub će raditi neuporedivo brže, bez obzira koliko ste opteretili pristup internetu!

Slika 4.

Nazad