"Neverni Toma"

Sadržaj:

1. Uvod,
2. Osnovne postavke rada programa,
3. Da li je moguće hakerisanje programa i da li Server vara,
4. Zaključak.


1. Uvod

Poštovani članovi Internet Preferans Kluba,

S obzirom da već gotovo 15 godina vodim i Internet Jamb Klub, uz puno pozitinih stvari, postoje i određeni problemi. Svakako najveći problem je sumnja da Server određuje vrednosti kockica, te da su neki članovi Kluba favorizovani u odnosu na druge! Ranije sam objavio slično pismo u Jamb Klubu, slične sadržine kao i tekst koji sledi.

Ovim tekstom želim da upoznam članove Internet Preferans Kluba sa osnovnim postavkama rada programa, a sve u cilju da članovi igraju potpuno rasterećeno, i da ne misle da im neko 'odozgo' kroji sreću ili nesreću! Želja mi je da posle pročitanog teksta shvatite da u Klubu sve zavisi ISKLJUČIVO od vašeg znanja i vaše sreće!


2. Osnovne postavke rada programa

Zamolio bih Vas da ovaj deo obavezno pročitate, bez obzira što Vam neki delovi možda neće biti baš jasni:

1. Program za Preferans je tipična Klijent-Server aplikacija koja radi preko Interneta. Klijent je Vaš računar sa programom 'Internet Preferans Klub' koji ste preuzeli sa mog sajta ili Google Play-a, i instalirali ga na Vašem računaru. Server je moj računar sa programom koji omogućava Klijentu povezivanje sa Serverom, i prikaz svih informacija preko Klijent programa.
2. Svi Klijenti se povezuju samo na Server, veza između Klijenata se ostvaruje samo preko Servera,
3. Programi za Server i Klijenta (windows verzija) su rađeni pomoću programskog alata 'Microsoft Visual Basic 6.0, SP6'.
4. Server i Klijent za povezivanje i prenos podataka koriste standardni protokol TCP/IP. Ovo je protokol koji zahteva vrlo stabilnu Internet konekciju (za razliku od npr. HTTP protokola kojim gledate web stranice), ali i omogućava apsolutnu tačnost podataka koji idu od Servera prema Klijentu i obrnuto.
5. Svi Klijenti (članovi Kluba) koriste isti program koji preuzimaju isključivo sa moje web prezentacije, www.iKlub.rs i sa Google Play-a. Povezivanje na Server nije moguće sa starim verzijama programa, takođe nije moguće ako su u aktuelnoj verziji rađene bilo kakve izmene (neki članovi su to iskusili kada im je virus napao računar, pa i Klijent program).

Sada pojašnjenje načina rada programa koje Vas najviše interesuje: kako se i gde generišu karte:

6. Karte se generišu isključivo kod Klijenta (na Vašem računaru) i to na računaru onog igrača koji deli! Znači kada piše da vi delite, karte se generišu na vašem računaru!
7. Za generisanje karata se koristi komanda RND (Randomize), koju imaju gotovo svi poznati programski alati.
8. Vrednosti svih karata se generišu na isti način. Nakon što se kod igrača koji deli generišu 32 karte, njegov program vrednosti karata prosleđuje Serveru, Server ih prosleđuje drugoj dvojici igrača!
9. Na Serveru ne postoji ni jedna RND komanda, zaključite: Server nikada ne generiše karte, samo ih prosleđuje!

3. Da li je moguće hakerisanje programa i da li Server vara?

Svi znamo da svako od nas ima na svom računaru instaliran neki hakerisan program! To mnoge navodi da će neko hakerisati i program za preferans! Ovde mislim isključivo na generisanje karata koje haker želi da ima! Hakerisanja koje omogućava dobijanje željenih vrednosti karata, sa gotovo apsolutnom sigurnošću (99.99%), tvrdim da nije moguće! Razlog: i u Klijet program i Server program je ugrađeno puno zaštita, tako da se na Serveru signalizira odmah ako se nešto neregularno desi! Pogotovu su 'zaštićene' vrednosti generisanih karata koje idu od Vas preko Servera do drugih igrača i obrnuto!

Pošto nisam sigruran 100% da hakerisanja nema, evo i izazova za sve u Klubu: možda Vi niste haker, ali možda znate nekog hakera! Pa izvolite, probajte da hakerišete program! Ako uspete, ja ću vas solidno nagraditi (jer ću moći da dodam nove zaštite).

A da li Server vara?
Odgovorno tvrdim da u Server programu i Klijent programu ne postoji bilo šta, što bi bilo kome omogućilo da bude favorizovan u igri!

Ali pretpostavimo da Server vara! Da li je to moguće dokazati? Odgovorno tvrdim da jeste moguće:

1. Pod tačkom 2 (Osnovne postavke rada programa) imate dovoljno informacija i o Klijentu i o Serveru.
2. Klijet program je kod Vas, možete ga analizirati do mile volje! Postoje besplatni programi koji se skidaju s interneta (ukucajte na Guglu 'VB6 decompiler'), kojim se može analizitati Klijent program. Možda baš Vi to nećete znati, ali možda znate nekog ko zna...
3. Server program ne možete videti i analizirati, ali: podaci koji idu od Klijenta ka Serveru i od Server ka Klijentu nisu nikakva tajna i lako se mogu videti preko programa koje besplatno možete skinuti sa interneta (ukucajte na Guglu: 'view TCP/IP data'). Za ovo i ne morate biti haker, dovoljno je poznavanje Heksadecimalnog brojnog sistema. Gledajte podatke koji dolaze do Klijenta, koji odlaze od Klijenta, svaki podatak ima svoju funkciju, a sve u funkciji onoga što znate da program radi! Ako Vam neki podaci nisu jasni, pošaljite kopiju meni na mail, vrlo brzo ćete dobiti odgovor koja je funkcija tih podataka!

4. Zaključak

Nadam se, da ste čitajući ovo pismo, saznali nešto novo, i da Vam tekst nije bio previše dosadan...

Sada se obraćam onima koji imaju nameru da se žale na rad programa: u prethodnom tekstu imate sve što vam je potrebno da dokažete da program 'vara'! Ja jednostvano ne želim da budem krivac za vaše neznanje ili vašu lošu sreću! Ako me neko optuži za bilo šta, u odgovoru će dobiti samo link do ove stranice i biće kažnjen jednom od raspoloživih kazni!

Stanković Dragoslav

U Nišu, 04.02.2021.

Nazad