Liga i Kup

Poslednje promene: 03.04.2014.

 

U Klubu su organizovane 4 vrste takmičenja: Nedeljna liga, Mesečna liga,  Kup i takmičenje Prijatelja.

 

O takmičenju Prijatelja pogledajte ovde.

 

Osnovna razlika između Lige i Kupa su:

 

1. Ligu svaki prijavljeni igrač igra definisani broj partija.

2. Kup se igra na ispadanje! Dalje se takmiči samo igrač koji je pobedio (mada pravilima Kupa i ne mora, što je dole detaljnije objašnjeno).

 

Osnovno za Ligu i Kup:

 

1. Prijavljivanje za Mesečnu ligu i Kup traje od 1. u mesecu do poslednjeg dana u mesecu, za sledeći mesec. Prijavljivanje za Nedeljnu ligu je od petka u ponoć do sledećeg petka u ponoć.

2. Nakon svake prijave igraču se odbija po 1 kredit. Prijavljivanje je moguće ako imate najmanje 2 kredita.

3. Mesečna liga i Kup startuju u ponoć na početku meseca, i igraju se ceo mesec. Nedeljna liga startuje svakog petka u ponoć.

4. Ukoliko je broj prijavljenih igrača manji od 21 za Mesečnu ligu, manji od 15 za Nedeljnu ligu, manji od 21 za Kup, Liga ili Kup otkazuju, a prijavljenim igračima Server automatski vraća 1 kredit. Igrači kojima je vraćen kredit se o tome obaveštavaju OffLine porukom.

5. Igrači igraju Ligu i Kup standardnim načinom predlaganja partije (može i igra u kredit). Ukoliko igrate i Ligu i Kup, Server određuje po prioritetu šta će se igrati. Kup ima prioritet u odnosu na Ligu.

Poželjno je da koristite komandu Status sledeće partije da bi ste videli da li igrate Ligu ili Kup, ili imate prekinutu partiju sa igračem, ili igrate običnu partiju.

6. U jednom trenutku u Klubu se može igrati ili Nedeljna Liga ili Mesečna Liga! Administrator određuje koja će se od ove dve lige igrati, a u zavisnosti od želje većine u Klubu.

7. U Ligi i Kupu nisu mogući Subkontra i Mortkontra!

8. Nagrade najboljima se dele:

    - za Mesečnu ligu: u ponoć na kraju tekućeg meseca,

    - za Nedeljnu ligu: svakog petka u ponoć,

    - za Kup: odmah po završetku tekućeg Kupa (kad se odigra poslednja partija). Ako se ne odigra poslednja partija (finale), nagrade se dele po isteku roka za igranje poslednje partije.

Nagrađene Server obaveštava OffLine porukom.

 

 

L  i  g  a

Pravila Lige:

1. Za Ligu je moguća i naknadna prijava: može se prijaviti za tekuću ligu, ali najkasnije do 10-tog u mesecu - za Mesečnu ligu, i u subotu, nedelju i ponedeljak - za Nedeljnu ligu! U ovom slučaju se za prijavu odbija dva kredita! Zato je bolje prijaviti se na vreme!

2. Minimalan broj partija koje svaki igrač treba  da odigra da bi završio Mesečnu ligu je 50% od broja prijavljenih igrača (npr. ako je prijavljeno 20 igrača, broj partija je 10). Kod većeg broja prijavljenih igrača, minimalan broj partija je 30! Broj kola se može videti kod opcije programa 'Prijavljeni igrači'. Za Nedeljnu ligu minimalan broj partija je uvek 7!

3. Za Mesečnu ligu broj kola i nagradni krediti se određuju 10-tog u mesecu u ponoć, kada se završi prijavljivanje za tekuću Mesečnu ligu.

4. Sa jednim igračem se mogu odigrati najviše 2 partije koje se vodi kao ligaške.

5. Ukoliko se partija prekine, ona se računa u broju odigranih partija u Ligi i ako nije završena i to sa 0(nula) osvojenih poena, ali samo igraču koji je prekinuo partiju! Prekid može da 'prelazi' na drugog igrača, po pravilima koja važe za sve prekinute partije.

6. Osvojeni poeni za Ligu su: prvi dobija 4 poena, drugi dobija 3 poena ako ima pozitivan rezultat ili 2 ako ima negativan rezultat, treći dobija 1 poen.

9. Svi igrači mogu da vide trenutnu tabelu, opcija programa 'Pomoćna tabela' i 'Glavna tabela'. Rezultati su sortirani  po proseku poena po partiji. Ukoliko je prosek poena isti kod 2 ili više igrača, prednost ima igrač koji je odigrao veći broj bula u ligi! Na tabeli su najpre prikazani igrači koji su odigrali potreban broj partija (označeni crno), a zatim igrači ispod potrebnog broja partija (označeni plavo).  Na Pomoćnoj tabeli Lige ne mogu se videti svi igrači u Ligi. Da bi igrač dospeo u tabelu mora da odigra najmanje 40% partija od broja partija koliko se igra Liga, ili 5 partija ako je taj broj veći od 5 - za Mesečnu ligu. Za Nedeljnu ligu pojedinačno igrač se vidi na tabeli kada odigra 3 partije.

    Pomoćna tabela prikazuje 'stvarni' redosled igrača, postignut na osnovu ostvarenih rezultata u partijama! S obzirom da je nemoguće sprovesti Ligu 'Svako sa svakim', a da bi se sprečilo izbegavanje jakih igrača u Ligi, uvedena je Glavna tabela, u kojoj je izvršeno nagrađivanje igrača: Ako ste odigrali partiju sa prvih 25% od broja igrača koji su odigrali minimalan broj partija sa Pomoćne tabele, dobijate bonus 1 poen za tu partiju!

 Napomene:

    - Glavna tabela postaje vidljiva kada najmanje 4 igrača odigra minimalan broj partija,

    - Bonus poeni koje ste dobili za neku partiju se mogu i izgubiti, ako igrač sa Pomoćne tabele padne ispod prvih 25%,

    - Na Glavnoj tabeli se, pored broja odigranih partija i proseka, može videti i broj osvojenih Bonus poena. Igrači na tabeli sa kojima su dobijeni Bonus poeni su prikazani boldovano (masnijim slovima).

10. Opcijom programa 'Odigrane partije' igrač može da vidi samo svoje završene i prekinute partije! Komandama za Mesečnu ligu ML/ime/, za Nedeljnu ligu  NL/ime/, možete videti partije i drugih igrača.

11. Igrač koji ima 2 prekinute partije u Ligi, (računaju se one gde je taj igrač prekinuo partiju)  ne može nastaviti Ligu dok ne smanji broj prekinutih partija.

12. Možete privremeno ili trajno zabraniti igranje Lige! Zabrana ne važi za prekinute partije Lige. Promene radite komandom iz menija: 'Igram Ligu'.

 

Nagrađivanja na osnovu rezultata postignutih u Nedeljnoj i Mesečnoj ligi

Fond nagradnih kredita je jednak broju prijavljenih igrača!

Broj nagrađenih igrača zavisi od broja prijavljenih igrača:

15-19 - 3 igrača,

20-29 - 4 igrača,

....

preko 99 - 10 igrača.

Nagradni krediti se dele linearno, a broj igrača koje treba nagraditi i broj nagradnih kredita se može videti kod spiska prijavljenih igrača za tekući mesec.

 

K  u  p

Pravila Kupa:

1. Ukoliko broj prijavljenih igrača nije deljiv sa 3, u sledeće Kolo idu bez borbe jedan ili dva najbolje plasirana igrača na Rang listi od prijavljenih igrača. Ako ima 2 ili više igrača na Rang listi sa istim brojem poena, dalje ide igrač koji se ranije prijavio za Kup. Na Tabeli kupa ovi igrači imaju upisan rezultat = 'Stat1',

2. U sledeće kolo idu svi igrači koji koji su ostvarili pobedu u Prvom kolu.

3. Ako broj igrača u svakom sledećem kolu nije deljiv sa 3, u sledeće kolo idu jedan ili dva poražena igrača iz prethodnog kola koji su ostvarili najbolji rezultat.

4. Igrača u bilo kom kolu birate sami, sa spiska raspoloživih igrača. Partiju predlažete na standardan način.

5. Sledeće kolo ne može da počne dok se ne završi tekuće, ili dok ne istekne vreme koje je odredio Server. Datum do kog se najduže igra tekuće kolo možete videti kod opcije programa 'Igrači u tekućem kolu' i 'Igrači u sledećem kolu'.

6. Sledeće kolo počinje odmah nakon završetka tekućeg (odigrane SVE partije u tekućem) . 1. kolo traje maksimalno do 5. u mesecu, svako sledeće traje 2 do 5 dana, u zavisnosti od broja igrača u tekućem kolu,

7. U slučaju da u određeno vreme 3 ili više igrača ne odigraju partije procedura je sledeća:

  • Igrači koji u predviđeno vreme nisu završili tekuće kolo se brišu iz daljeg takmičenja! Ovim igračima je na tabeli upisan rezultat = 'Stat2'.

  • S obzirom da ova situacija nije prijatna za igrače koji ispadaju bez igre, preporuka tim igračima je da maksimalno koriste OffLine poruke za igrače sa kojima mogu da završe kolo, i da dogovore vreme igre. Na zahtev ovih igrača, Administrator može produžiti kolo za najviše jedan dan! Polufinale se može produžiti za najviše dva dana! Finale se može produžiti do pretposlednjeg dana u  mesecu! Administrator zadržava pravo da produži kolo Kupa i ako niko od igrača to ne zatraži (npr. u slučaju da je veći broj igrača u tekućem kolu).

8. Ukoliko se partija prekine, mora se i završiti. Ne možete igrati novu partiju Kupa dok ne završite prekinutu. Ako u trenutku proglašenja novog kola Kupa imate prekinutu partiju, procedura je sledeća:

  • Ako je partija prekinuta na startu (nije odigan ni jedan krug bacanja), ispadaju sva 3 igrača! Preporuka je da igrači na vreme zatraže od Administratora brisanje ove partije, uz obrazloženje zašto je partija prekinuta i zašto ne može da se nastavi,

  • Ako je partija igrana, pa prekinuta iz nekog razloga, Igrač koji je prekinuo partiju ispada iz daljeg takmičenja. Od preostala 2 igrača dalje ide igrač koji ima bolji rezultat u trenutku prekida. Ako preostala 2 igrača imaju isti rezultat, oba ispadaju iz daljeg takmičenja.

9. Ukoliko niste odigrali partiju tekućeg kola, koristite opciju programa 'Igrači u tekućem kolu', da bi ste videli sa kim sve možete da igrate. Takođe koristite komandu 'Kup OnLine' da bi ste videli koji su igrači trenutno u Klubu, a u tekućem su kolu Kupa! Ako je ime OnLine igrača u zagradi, to znači da je u Klubu igrač koji može da igra sa vama, ali sa nikom u zagradi.

10. Ukoliko ste prešli u sledeće kolo, koristite opciju programa 'Igrači u sledećem kolu', da bi ste videli buduće protivnike. Sa njima možete igrati tek kada se završi tekuće kolo! Takođe vodite računa da novo kolo može početi pre navedenog datuma za završetak tekućeg kola. Novo kolo nije vezano za datum, i kreće čim se završe partije u tekućem kolu!

11. Ako u bilo kom kolu kupa ostanu 3 igrača, a od ta tri, dva igrača su sa istog računara,  2. igrač sa istog računara ispada umesto njega se ubacuje poraženi igrač iz tekućeg kola sa najboljim rezultatom. Igraču koji je ispao na tabeli rezultata je upisano 'Stat4'.

12. Ako su u trenutku proglašenja novog kola Kupa, u slučaju da nisu odigrane sve partije tekućeg kola, u Klubu nalazi najviše dva igrača, ti igrači ide u sledeće kolo bez igre, sa rezultatom = "Stat3' !

13. Igrač u sledeće kolo Kupa na osnovu rezultata može da pređe samo jednom! Kod spiska igrača za tekući kup sa '*' su označeni igrači koji su prešli u sledeće kolo na osnovu rezultata. Važna napomena: prelazak igrača u 2. kolo kada broj prijavljenih nije deljiv sa 3 se ne računaju da je igrač prešao u sledeće kolo bez igre, odnosno pobede.

14. Kup se završava kada poslednja 3 igrača odigraju partiju!

15. Ukoliko poslednja 3 igrača ne odigraju finale u predviđenom roku,  finalisti dobijaju nagradu predviđenu za 3. mesto na tabeli

16. Kod partija Kupa Ignore lista NE VAŽI.

 

Rang lista učesnika Kupa

Poeni za Rang listu se dobijaju prijavljivanjem za Kup i ostvarenim rezultatom u takmičenju.

- Ako se igrač prvi put prijavljuje za Kup, startni broj poena je (kategorija_igrača) * 10,

- Za svaku prijavu se dobija 50 poena,

- Ovi poeni se brišu ako se kup otkaže,

- U zavisnosti do kog kola Kupa je došao igrač, dobijaju se poeni: 1. Kolo= 0 poena, 2. kolo=90 poena, 3. kolo=150 poena, 4. kolo=250 poena, 5. kolo=450 poena, 6. kolo=700 poena, 7. kolo=1000 poena.

- Poeni za tekući Kup se obračunavaju na kraju meseca,

- Kroz godinu dana igrači će morati da 'brane' osvojene poene (ovaj deo nije realizovan, detaljnije o ovome za godinu dana :) )

 

Nagrađivanja na osnovu rezultata postignutih u Kupu

Fond nagradnih kredita je jednak broju prijavljenih igrača!

Nagrade se raspoređuju na prvih 6 igrača sa tabele Kupa:

  • 1. igrač dobija 35% od fonda,

  • 2. igrač dobija 20% od fonda,

  • 3. igrač dobijaju  15% od fonda,

  • 4, 5. i 6. igrač dobijaju 10% od fonda. 

Broj nagradnih kredita se može videti kod spiska prijavljenih igrača za tekući mesec.

Pored nagrade kredita u Ligi i Kupu, svi nagrađeni imaju još jednu nagradu, a to je: ??? :)

Nazad