Boje igrača u Klubu

 

Svaki igrač u Klubu pored kategorije ima i boju (boja kojom je napisano ime u OnLine listi i listi partija) u zavisnosti od statusa. Boje su sledeće:

  • Crvena - igrač u besplatnom periodu od 7 dana. Ne može da igra u Ligi i Kupu, ne može da igra u parovima.Igrač može da čatuje i kibicuje partije. Na Windows-u može da  igra na tablama Standard, Master i Klasik (Nokaut i Joly ne može) , na Androidu može da igra samo na tabli Standard.

  • Zelena - igraču je istekao besplatni period od 7 dana. Može da čatuje, ne može da igra i kibicuje partije.

  • Crna - igrač sa plaćenim kreditima. Može da čatuje, igra, kibicuje partije, takmiči se u Ligi i Kupu, osvaja nagrade zbog najboljih rezulatata!

  • Ljubičasta - Igrač koji nikad nije uplaćivao, ali ima pozajmljene kredite. Može da čatuje, igra i kibicuje partije. Ne može da igra u kredit, učestvuje u Ligi i Kupu. Kada potroši pozajmljene kredite vraća se u 'zelene'.

  • Siva - igrač kome je privremeno ili trajno zabranjen pristup Klubu. Ne može da čatuje, igra ili kibicuje partije!

Imena igrača sa zelenom, plavom i sivom bojom su i precrtana. To znači da oni ne mogu da igraju! Mogu da igraju samo crveni, ljubičasti i crni igrači!

 

Nazad